TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM BÀI LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG TRỰC TUYẾN


CHỌN SERVER NỘP BÀI

SERVER 1 SERVER 2 SERVER 3 (DỰ PHÒNG)

SERVER 1

SERVER 2

SERVER 3

KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNGWebsite trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Quản trị bởi: Lê Văn Trung, ĐT: 0367777219, Email: trunglv0811@gmail.com