TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM BÀI LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG TRỰC TUYẾN


CHỌN SERVER NỘP BÀI

SERVER 1 SERVER 2 SERVER 3 (DỰ PHÒNG)

SERVER 1

SERVER 2

SERVER 3

KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNGWebsite trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành